Условия за ползване

С достъпа си до EdinstvenaZaNego.com считаме, че сте запознати и приемате следните условия за ползване:

EdinstvenaZaNego.com не носи никаква отговорност за вреди и последици, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на сайта.

Информацията на този уеб сайт се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство на Република България без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за определена цел, постигане на конкретни резултати и изгода. Не носим отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които EdinstvenaZaNego.com има хипервръзки.

Използването на информацията, съдържаща се в EdinstvenaZaNego.com е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на носителя на авторското право по Закона за авторското право и сродните права. EdinstvenaZaNego.com не е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

Цялото съдържание на EdinstvenaZaNego.com е предмет на авторското право с всички запазени права и законови последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от Закона за авторското право и сродните права. Вие не можете да възпроизвеждате, да предавате, да модифицирате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел, каквато и да е част от информацията на този сайт без предварително писмено разрешение на EdinstvenaZaNego.com.

EdinstvenaZaNego.com е насочен към аудитория над 18 г. С достъпа си вие потвърждавате, че сте на възраст над 18 г.

EdinstvenaZaNego.com събира лична информация на някои от страниците си като се стараем тази информация да не бъде изложена на опасност от злоупотреби. С въвеждането на име и е-мейл адрес на която и да е от станиците на EdinstvenaZaNego.com вие се съгласявате да получавате безплатен информационен бюлетин, който по никакъв начин не ви задължава да направите покупка.

EdinstvenaZaNego.com използва cookies, за да предостави персонализирано съдържание в някои от страниците си. Тези cookies не съдържат лична информация.

Молим за всякакви проблеми и въпроси във връзка с нашите правила за поверителност да използвате формата за контакт.